Forretningsudvikling og innovation i din organisation

Forretningsudvikling er en forudsætning for at udvikle din virksomhed og dine medarbejdere. Alle virksomheder er nødsaget til at forstå deres forretning, finde måder at udvikle den på og om nødvendigt skifte kurs.

Hos Salgskompagniet ved vi at forretningsudvikling ikke er en enkeltstående proces eller et separat projekt for en udvalgt gruppe af medarbejdere. Forretningsudvikling og innovation bør være en central og integreret del af dagligdagen i alle virksomheder. Et innovativt, kreativt og anerkendende miljø, danner grobund for sund forretningsudvikling, og er til gavn for din virksomheds bundlinje.

Salgskompagniet forstår forretningsudvikling og innovation som ideer, der eksekveres i praksis og skaber målbar værdi for virksomheden

Innovation og forretningsudvikling skaber værdi

Innovation og forretningsudvikling skal ikke kun omsættes til praksis. Det skal også skabe værdi, give mening og generere bundlinje.

Værdi og mening vil sige at kunne favne alle de mange forskellige indsats- og arbejdsområder, der findes i en virksomhed.

Innovation og forretningsudvikling kan have flere formål såsom at øge effektiviteten, højne kvaliteten, generere økonomiske besparelser eller værdineutrale løsninger. Innovation og udvikling kan ske i en hvilken som helst del af en virksomheds processer og procedurer.

Opmærksom ledelse

Det er i dag et grundvilkår for de fleste organisationer, at der skal skabes flere og bedre resultater med de samme og eller færre ressourcer. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at du som leder evner at frigøre det uudnyttede menneskelige potentiale, der er i din organisation.

Forretningsudvikling og innovation handler om at skabe, facilitere og eksekvere alle de gode ideer i organisationen.

Salgskompagniet har dokumenteret erfaring med at accelerere denne proces. Vi har i vores karriere ledet og faciliteret adskillige turn-arounds og denne ekspertise og erfaring deler vi gerne med dig og din virksomhed.

Kunne du tænke dig at vide mere om forretningsudvikling? Så kontakt os her

Troels Hansen
”Forretningsudvikling er at eksekvere ideer”