Profilværktøjer

Profilværktøjer belyser menneskers præferencer og adfærd. Profiler kan med stort udbytte bruges i udviklingen af salg, ledelse, kultur, samarbejde og selvindsigt samt ved rekruttering.

At vælge det rette profilværktøj er af største betydning for et optimalt resultat. Men et profilværktøj bør aldrig stå alene – uanset formålet. Analysen og fortolkningen kræver dialog og indsigt i nuancerne af profilen. Salgskompagniet er certificeret i en række forskellige profiler:

Everything DiSC

DiSC er verdens mest anvendte Profilværktøj! Udbyttet af at arbejde med DiSC er let implementerbart og forståelsen er intuitiv og praksisnær.

Værktøjet bygger på fire grundlæggende adfærdsstile: D, i, S og C.

Som mennesker er vi en blanding af disse fire adfærdsstile, hvoraf en til to af stilene kommer særligt til udtryk i adfærden. Der findes ikke nogen optimal DiSC stil – der er fordele og udviklingspunkter forbundet med dem alle.

DiSC er altså et værktøj til at skærpe forståelsen af din egen og andres adfærd.

Salgskompagniet har arbejdet med DiSC siden 2006 og har derfor stor ekspertise i at tilføre virksomheden den værdi, som øget selvindsigt og forståelse af andre bidrager med.

Facet5

Facet5 er et af de mest moderne og avancerede personlighedsmålings instrumenter på markedet. Som en af de eneste profilværktøjer i verden måler Facet5 på den følelsesmæssige faktor, som ofte kan være afgørende i et retvisende billede af en person. Profilen er deskriptiv og bygger på ”Big 5” (femfaktormodellen), som bredt set betragtes som den bedste måde at beskrive menneskers personlighed.

Facet5 er udviklet og valideret gennem snart 40 år og Salgskompagniet har været certificeret siden 2013. Facet5 findes på mere end 30 sprog og har en række nichefunktioner tilknyttet, alt efter behov.

Vi anbefaler især Facet5 til ledelsesudvikling, ved rekruttering og udvikling af nøglemedarbejdere.

Belbin

Belbins 9 teamroller bruges til at sammensætte og udvikle effektive og højt præsterende teams.

Præmissen er, at 9 forskellige adfærdskarakteristika skal være repræsenteret i alle teams for at sikre såvel kvalitet som effektivitet.

Det handler om at udvikle forståelsen for, hvordan mennesker bedst samarbejder. Dernæst at stive den enkeltes svage sider af og samtidig udnytte de stærke sider maksimalt.

”Ingen er perfekt – men et team kan være det”

Det unikke ved Belbin er, at den enkeltes teamrolleprofil skabes gennem kollegaers eller kunders feedback, og derved opnås et 360 graders indblik i den respektive person.

Salgskompagniet har været certificeret og har arbejdet med Belbin siden 2009 i både offentlige og private organisationer. Vi har således mange kilometer i benene med at udvikle og sammensætte succesfulde og velfungerende teams.

Kontakt Mikael Munk her – hvis du vil høre mere om mulighederne med profilværktøjer for din virksomhed

“Viden er forståelse”