Ledelse og kultur

Kulturen er den lim, der binder organisationen sammen. Kulturen er alt det, der binder os kollegaer sammen og den er ubevidst indlejret i de værdier, vi handler efter.

Kulturen påvirkes og udvikles på daglig basis og den daglige adfærd bliver hurtigt til normer, som er svære at ændre på.

Som leder er du central i skabelsen af kulturen i organisationen og det er dit ansvar at udvikle og forsøge ændre de dele, der ikke er hensigtsmæssige.

Mange strategiske initiativer strander, hvis de kolliderer med kulturen. Kulturen er altså afgørende for graden af succes.

Salgskompagniet er eksperter i af afdække både ledelsens og kulturens aftryk i organisationens processer og vi anviser de handlemuligheder lederen har i forlængelse heraf.

Værdibaseret ledelse! Situationsbestemt ledelse! Anerkendende ledelse! Autentisk ledelse!

Der er mange tilgange til ledelse og vi blåstempler ikke den ene på bekostning af den anden. Forskellige tilgange kan passe mere eller mindre godt i skiftende kontekster og vores erfaring siger os, at lederens person er altafgørende for graden af succes.

Vi er først og fremmest optaget af effekten af ledelsens udøvelse. Det betyder hvordan ledelsens tiltag manifesterer sig i reel adfærd i organisationen, på trivselsparametre såvel som på bundlinjen.

I Salgskompagniet har vi vores teoretiske værktøjskasse i orden: Vi kan antage et behavioristisk, socialkonstruktivistisk eller positivistisk udgangspunkt. Vi kan indtænke ”start med HVORFOR”, stoicisme eller Edgar Scheins kulturmodel i analysen og diagnosen.

I sidste ende starter og slutter det dog med lederen som person.

Derfor går Salgskompagniet tæt på og holder et spejl op for lederen. Vi trykprøver, hvorvidt adfærden stemmer overens med intentionen og vi måler på de relevante parametre, som definerer ledelsens effekt.

For os er lederskab først og fremmest følgeskab – og din evne til at iagttage, reflektere og handle i praksis kræver kvalificeret sparring og modspil. God ledelse er derfor, i vores optik, først og fremmest karakteriseret ved at være funderet i handling og forandring.

Salgskompagniet udfordrer, støtter og facilterer udviklingen af din personlige ledelse.

Vores udgangspunkt er anerkendende og støttende og samtidig udfordrende og dynamisk.

Kunne du tænke dig at vide mere om ledelse og kultur? Så kontakt os her

Mikael Munk
”Vi starter med dig”

At være leder kræver, at du træder i karakter som menneske og stiller dig selv det grundlæggende spørgsmål: Hvem er jeg?

I Salgskompagniet har vi vores teoretiske værktøjskasse i orden.

Vi kan antage et behavioristisk, socialkonstruktivistisk eller positivt udgangspunkt. Vi kan indtænke ”start med HVORFOR”, stoicisme eller Edgar Scheins kulturmodel i analysen og diagnosen.

I sidste ende starter og slutter det dog med lederen som person; investeringen, og den mulige succes, afhænger af lederen og det denne bringer i spil.

Derfor går Salgskompagniet tæt på og holder et spejl op for lederen. Vi trykprøver, hvorvidt adfærden stemmer overens med intentionen og vi måler på de relevante parametre, som definerer lederens effekt.

For os er lederskab først og fremmest følgeskab – og din evne til at iagttage, reflektere og handle i praksis kræver kvalificeret sparring og modspil.

God ledelse er derfor i vores optik først og fremmest karakteriseret ved at være funderet i handling og forandring.

Salgskompagniet udfordrer, støtter og facilterer udviklingen af din personlige ledelse.

Vores udgangspunkt er anerkendende og støttende og samtidig udfordrende og dynamisk.

Fordi den gode ledelse fra den gode reflekterede leder skaber vækst på flere parametre!